en_flag

DSC_2038small.jpgΔρ ΝΕΣΤΩΡ Κ. ΤΣΙΡΛΙΓΚΑΝΗΣ

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Υπεύθυνος Τμήματος Αρχαιομετρίας

Επικοινωνία:
τηλ +30 25410 78787 εσ. 124,
fax: +30 25410 63656,
e-mail: tnestor  AT ipet.gr

 

 Βιογραφικά στοιχεία

 

O Νέστορας Τσιρλιγκάνης έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1986 και συνέχισε τις σπουδές του, με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright, στο The University of Michigan - Ann Arbor (Η.Π.Α.) από όπου απέκτησε Master's το 1987 και Διδακτορικό (Ph.D.) το 1995 στην Πυρηνική Φυσική. Ειδικεύτηκε στις πυρηνικές μετρήσεις με έμφαση τα συστήματα και τις μεθόδους ανίχνευσης και μέτρησης νετρονίων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του (1986-1994) εργάστηκε ως Research Assistant στο Nuclear Data Laboratory και ως Teaching Assistant στο Department of Nuclear Engineering and Radiological Sciences του The University of Michigan. Κατά το χρονικό διάστημα 1996–1998 ήταν εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης όπου συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά έργα για τη μέτρηση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος. Το 1999 ανέλαβε ως εξωτερικός σύμβουλος τη σχεδίαση και οργάνωση του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) στην Ξάνθη, με στόχο την ανάπτυξη και χρήση επιστημονικών μεθόδων για την εξαγωγή αρχαιολογικών και ιστορικών πληροφοριών από αντικείμενα και μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 2002 ανέλαβε ως Δόκιμος Ερευνητής του Ι.Π.Ε.Τ., Υπεύθυνος του Τμήματος Αρχαιομετρίας (τότε Εργαστήριο Αρχαιομετρίας), θέση την οποία διατηρεί έως σήμερα, ως Διευθυντής Ερευνών του ιδίου Ινστιτούτου.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

·         χρονολόγηση κεραμικών και γεωλογικών υλικών με φωταύγεια,

·         τεχνικές μέτρησης φωταύγειας,

·         μελέτη των φωταυγειακών ιδιοτήτων ορυκτών,

·         εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και των πυρηνικών μετρήσεων για τη διερεύνηση, συντήρηση και έλεγχο αυθεντικότητας πολιτιστικών αντικειμένων και έργων τέχνης,

·         εφαρμογές της πληροφορικής στη μελέτη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Αρχαιομετρία:

·         A.C. Charalambous, A.J. Sakalis, N.A. Kantiranis, L.C. Papadopoulou, N.C. Tsirliganis, J.A. Stratis. “Cypriot Byzantine Glazed Pottery: The study of Paphos Workshops”, Archaeometry, vol. 52 (4), 628–643 (2010).

·         G. S. Polymeris, G. Kitis, A. K. Liolios, A. Sakalis,  K. Zioutas, E. G. Anassontzis, N. C. Tsirliganis. “Luminescence dating of the top of a deep water core from the NESTOR site near the Hellenic Trench, east Mediterranean Sea”, Quaternary Geochronology, vol. 4, 68-81 (2009).

·         G. S. Polymeris, A. Sakalis, D. N. Papadopoulou, G. Dallas, G. Kitis, N. C. Tsirliganis, “Firing temperature of pottery using TL and OSL techniques”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Special Issue “Proceedings of the 10th International Symposium on Radiation Physics”, vol. 580 (1), 747-750 (2007).

·         D. Afouxenidis, E. C. Stefanaki, G. S. Polymeris, A. Sakalis, N. C. Tsirliganis, G. Kitis, “TL/OSL properties of natural schist for dating and retrospective dosimetry”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Special Issue “Proceedings of the 10th International Symposium on Radiation Physics”, vol. 580 (1), 705-709 (2007).

·         D.N. Papadopoulou, G.A. Zachariadis, A. Anthemidis, N.C. Tsirliganis, J.A. Stratis, “Development and optimization of a portable micro-XRF method for in situ multi-element analysis of ancient ceramics”, Talanta, vol 68(5), 1692-1699 (2006).

·         N.C. Tsirliganis, “Micro X-Ray Fluorescence Spectroscopy in Art and Archaeology”, (invited talk), 5th Aegean Analytical Chemistry Days, 5–8 October 2006, Thessaloniki-Greece.

Μετρήσεις φωταύγειαςπυρηνική φυσική:

·         G. Kitis, N. Kiyak, G.S. Polymeris, N.C. Tsirliganis The correlation of fast OSL component with the TL peak at 325oC in quartz of various origins”, Journal of Luminescence, vol. 130, 298-303 (2010).

·         G.S. Polymeris, S. Raptis, D. Afouxenidis, N.C. Tsirliganis, G. Kitis, “Thermally assisted OSL from deep traps in Al2O3:C”, Radiation Measurements , vol. 45, 519-522 (2010).

·         N. C. Tsirliganis, G. S. Polymeris, G. Kitis, and V. Pagonis “Dependence of the Anomalous Fading of the TL and Blue-OSL of Fluorapatite on the Occupancy of the Tunnelling recombination Sites”, Journal of Luminescence, vol. 126 (2), 303-308 (2007).

·         G. S. Polymeris, G. Kitis, A. K. Liolios, N. C. Tsirliganis, K. Zioutas, “Minerals as Time - Integrating Luminescence Detectors for setting bounds on Dark Matter Particle Characteristics”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vol. 562 (1), 207-213 (2006).

·         E. Cruz-Zaragoza, C. Furetta, G. Kitis, B. Torres Gomez, G. S. Polymeris, N. Tsirliganis, and Z. Loukou, “Thermoluminescence characterization of the irradiated minerals extracted from nopal”, Radiation Effects and Defects in Solids, vol 161(5), 267-278 (2006).

·         E. G. Christodoulou, N. T. Tsirliganis, and G. F. Knoll, "Measurements Of The Differential Cross Sections For Elastic And Inelastic Scattering of 14 MeV Neutrons in Natural Chromium, Iron, Nickel And Niobium", Nuclear Science And Engineering, 132, pp 273–294 (1999).

Πληροφορικήψηφιοποίηση:

·         Tsionas Ioannis, Tsiafakis Despina, Stavroglou Konstantinos, Tsioukas Vasilis, Tsirliganis Nestoras, “Thesaurus: web map publishing of cultural heritage”, Spatial Information for Sustainable Management of Urban Area, 2 - 4 February 2009, Mainz-Germany.

·         Tsionas Ioannis, Tsiafakis Despina, Stavroglou Konstantinos, Tsioukas Vasilis, Tsirliganis Nestoras, “3D GIS for the Archeological Excavation at Karambournaki, Thessaloniki”, Spatial Information for Sustainable Management of Urban Area, 2 - 4 February 2009, Mainz-Germany.

·         G. Pavlidis, N. Tsirliganis, D. Tsiafakis, F. Arnaoutoglou, C. Chamzas, V. Tsioukas, E. Mpakourou, A. Mexia, “3D digitization of monuments: the case of Mani”, 3rd International Conference on Museology: “Audiovisuals as Cultural Heritage and Their Use in Museums”, 5-9 June 2006, Mytilene-Greece.

·         N. Tsirliganis, G. Pavlidis, A. Koutsoudis, D. Papadopoulou, A. Tsompanopoulos, K. Stavroglou, Z. Loukou, C. Chamzas, “Archiving Cultural Objects in the 21st Century”, Journal of Cultural Heritage, vol 5(4) , pp 379-384 (2004).

·         Tsirliganis N., Pavlidis G., Koutsoudis A., Papadopoulou D., Tsompanopoulos A., Stavroglou K., Loukou Z., Chamzas C., "Archiving 3D Cultural Objects with Surface Point-Wise Database Information", First International Symposium on 3D Data Proccessing Visualisation and Trasmission, 19–21 June 2002, Padova-Italy.

·         N. Tsirliganis, G. Pavlidis, A. Koutsoudis, A. Tsompanopoulos, D. Papadopoulou, Z. Loukou, E. Politou, K. Stavroglou, C. Chamzas, "Integrated Documentation of Cultural Heritage through 3D imaging and multimedia database", VAST2001: Virtual Reality, Archaeology, and Cultural Heritage 28–30 November 2001, Glyfada, Athens-Greece.