Επεξήγηση περιοχών:
 Χρυσός  Ασήμι
 Σίδηρος  Χαλκός
 Κόκαλο  Ύφασμα
 Γυαλί  Πηλός
 Ξύλο  Λίθος
 Ψάθα  Δέρμα
 Χαρτί  Διάφορα
Οικισμός:
 Τουλάχιστον ένα από τα επιλεγμένα υλικά
 Όλα τα επιλεγμένα υλικά