Ιερά εικόνα Αγίου Χαραλάμπους
Περιγραφή:
 Φορητή εικόνα Αγίου Χαραλάμπους, μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας, ο οποίος απεικονίζεται ως ιεράρχης με άμφια και χρυσό φωτοστέφανο, ενώ φέρει έντονη φθορά.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω