Ιερά εικόνα Αγίου Αθανασίου
Περιγραφή:
 Φορητή εικόνα Αγίου Αθανασίου, λαϊκότροπης τεχνοτροπίας, ο οποίος απεικονίζεται ως ιεράρχης με άμφια και χρυσό φωτοστέφανο, ενώ φέρει έντονη φθορά.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω