Ιερά εικόνα Ιωάννου Προδρόμου
Περιγραφή:
 Φορητή εικόνα Ιωάννου Προδρόμου, μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας, με φωτοστέφανο χρυσού χρώματος και έντονη φθορά.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω