Ιερά εικόνα Βρεφοκρατούσας Θεοτόκου
Περιγραφή:
 Φορητή εικόνα Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, με έντονα, ζωντανά χρώματα και ναϊφ, λαϊκότροπα χαρακτηριστικά.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω