Ιερά εικόνα Αγίου Νικολάου
Περιγραφή:
 Ιερά εικόνα Αγίου Νικολάου, ο οποίος απεικονίζεται ως ιεράρχης με άμφια και φέρει χρυσό φωτοστέφανο στο κεφάλι του, ενώ ευλογείται από το Χριστό.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω