Ιερά εικόνα Αγίου Αθανασίου
Περιγραφή:
 Ιερά εικόνα Αγίου Αθανασίου ως ιεράρχη με άμφια, ο οποίος φέρει ασημένιο ανάγλυφο φωτοστέφανο με ανθέμια και φυτικά μοτίβα.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω