Εκκλησιαστικό βιβλίο
Περιγραφή:
 Εκκλησιαστικό βιβλίο, Μηναίον Δεκεμβρίου, τυπωμένο στη Βενετία, το οποίο φέρει έντυπη τη μορφή του Παντοκράτορος εν μέσω νεφών και το μυθικό Φοίνικα.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω