Εκκλησιαστικό βιβλίο
Περιγραφή:
 Εκκλησιαστικό βιβλίο, Πεντηκοστάριον, τυπωμένο στη Βενετία, το οποίο φέρει έντυπη απεικόνιση του μυθικού Φοίνικα.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω