Εκκλησιαστικό βιβλίο
Περιγραφή:
 Εκκλησιαστικό βιβλίο, Μηναίον Οκτωβρίου, τυπωμένο στη Βενετία, το οποίο φέρει έντυπη τη μορφή του Χριστού πλαισιωμένη από αγίους και ζώα στα πόδια του.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω