Εκκλησιαστικό βιβλίο
Περιγραφή:
 Εκκλησιαστικό βιβλίο, Μηναίον Ιουνίου, τυπωμένο στη Βενετία, το οποίο φέρει έντυπη τη μορφή του Χριστού πλαισιωμένη από αγγέλους και φυτική διακόσμηση.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω