Εκκλησιαστικό βιβλίο
Περιγραφή:
 Εκκλησιαστικό βιβλίο, Μηναίον Μαρτίου, τυπωμένο στη Βενετία, το οποίο φέρει έντυπη παράσταση του Ιησού Χριστού στο εξώφυλλο.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω