Άγιο Ποτήριο
Περιγραφή:
 Ασημένιο Άγιο Ποτήριο διακοσμημένο με εγχάρακτες παραστάσεις ιερών μορφών περιμετρικά και επιγραφή.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω