Εκκλησιαστικό βιβλίο
Περιγραφή:
 Εκκλησιαστικό βιβλίο, Μηναίον Σεπτεμβρίου, τυπωμένο στη Βενετία, που φέρει απεικόνιση του Χριστού με αγγέλους.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω