Εκκλησιαστικό βιβλίο
Περιγραφή:
 Εκκλησιαστικό βιβλίο, Μηναίον Ιανουαρίου, τυπωμένο στη Βενετία, το οποίο φέρει έντυπα διακοσμητικά μοτίβα και ανθρωπομορφικές παραστάσεις.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω