Εκκλησιαστικό σκεύος
Περιγραφή:
 Χάλκινο εκκλησιαστικό σκεύος άρτου, το οποίο φέρει διάτρητα μοτίβα στη βάση του.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω