Εκκλησιαστικό ύφασμα
Περιγραφή:
 Εκκλησιαστικό κάλυμμα Αγίου Ποτηρίου (αέρας), το οποίο φέρει κεντημένο σταυρό στο κέντρο του.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω