Εκκλησιαστική κολυμβήθρα
Περιγραφή:
 Χάλκινη εκκλησιαστική κολυμβήθρα, η οποία φέρει εξωτερικά εγχάρακτους σταυρούς.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω