Εκκλησιαστικός δίσκος εράνου
Περιγραφή:
 Χάλκινος εκκλησιαστικός δίσκος εράνου, ο οποίος φέρει ανάγλυφους διακοσμητικούς κύκλους.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω