Πυθάρι πήλινο
Περιγραφή:
 Πήλινο πυθάρι με επάλληλες περιμετρικές γραμμώσεις στο σώμα του.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω