Ιερά εικόνα ιεράρχη
Περιγραφή:
 Λαϊκότροπη φορητή εικόνα ιεράρχη σε σίδηρο, στην οποία πιθανώς απεικονίζεται ο Παλαιών Πατρών Γερμανός με λάβαρο και σταυρό.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω