Στέφανα γάμου
Περιγραφή:
 Ασημένια και ανάγλυφα στέφανα γάμου, στα οποία απεικονίζονται ο Χριστός και η Παναγία και απολήγουν σε σταυρό στην κορυφή.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω