Κολυμβήθρα
Περιγραφή:
 Πήλινη εκκλησιαστική κολυμβήθρα.
Αναλυτική Περιγραφή

Πίσω