Χρηματοδότηση:ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ.-INTEREG ΙΙ     Έρευνα-Καταγραφή: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ.    Τεχνική Υλοποίηση-Υποστήριξη:Ι.Π.Ε.Τ.