Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


english greek
Αρχική arrow Συσκευές αποθήκευσης arrow Δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων

Δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων

Για την ψηφιακή αντιγραφή των δεδομένων σε πολλά αντίτυπα, για λόγους μαζικής διάθεσης του ψηφιακού υλικού, οι περισσότερες λύσεις που είναι διαθέσιμες στην αγορά είναι βασισμένες στους οπτικούς δίσκους τύπου CD/R και DVD/R. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά έγκειται τόσο στην ευρύτατη αποδοχή τους, όσο και στο πολύ χαμηλό τους κόστος (το χαμηλότερο της αγοράς) και την άριστη (ειδικά αυτή των δίσκων DVD) αναλογία αποθηκευτικού χώρου δεδομένων ανά μονάδα κόστους.

 

Η αντιγραφή δεδομένων σε δίσκους τύπου CD / DVD επιτυγχάνεται μέσω των συσκευών οδήγησης (εγγραφής & ανάγνωσης) οπτικών δίσκων. Μια τέτοια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε συνδεδεμένη ως περιφερειακή αποθηκευτική συσκευή σε έναν κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε συνδεδεμένη σε μια εξειδικευμένη αυτόνομη μονάδα παραγωγής αντιγράφων. Η πρώτη περίπτωση προϋποθέτει μεγάλη συμμετοχή από το χρήστη, όπως επίσης και την ύπαρξη Η/Υ με το κατάλληλο λογισμικό και για το λόγο αυτό συνιστάτε μόνο για την παραγωγή μικρού αριθμού αντιγράφων. Όταν απαιτείται η παραγωγή μεγάλου αριθμού αντιγράφων σε μικρό χρονικό διάστημα, συνιστάτε η δεύτερη περίπτωση, αυτή της αυτόνομης αντιγραφικής συσκευής, η οποία είναι σε θέση να παράγει στο ίδιο χρονικό διάστημα με την πρώτη, πολλαπλά αντίγραφα, ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών οδήγησης οπτικών δίσκων. Επίσης οι αυτόνομες αντιγραφικές συσκευές δεν απαιτούν για τον έλεγχό τους τη χρήση Η/Υ και ειδικού λογισμικού, αφού είναι ικανές να παράγουν πολλαπλά αντίγραφα σχεδόν με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμα δύο είδη αυτόνομων αντιγραφικών συσκευών. Στο φτηνότερο από αυτά, όταν τελειώσει η αντιγραφή μιας παρτίδας δίσκων (ανάλογη με τον αριθμό των ενσωματωμένων συσκευών οδήγησης), το μόνο που μπορεί να κάνει η συσκευή είναι να περιμένει από το χρήστη να τοποθετήσει άγραφους δίσκους στη θέση των γραμμένων και να επιλέξει να συνεχιστεί η διαδικασία. Στο δεύτερο είδος αυτόνομων αντιγραφικών, η συμμετοχή του χρήστη στη διαδικασία της αντιγραφής είναι η ελάχιστη, αφού ακόμα και η εναλλαγή μεταξύ των άγραφων και γραμμένων δίσκων πραγματοποιείται από την ίδια τη συσκευή, μέσω ενός ενσωματωμένου ρομποτικού συστήματος. Επίσης μερικές από τις συσκευές αυτές ενσωματώνουν έναν ειδικό εκτυπωτή δίσκων, ο οποίος χρησιμεύει για την εκτύπωση πληροφοριών, ή οτιδήποτε άλλο, στην άνω επιφάνεια του δίσκου.

 

Εικόνα 131. Συσκευές μαζική αντιγραφής οπτικών δίσκων

 Εικόνα 131. Συσκευές μαζική αντιγραφής οπτικών δίσκων (CD/DVD) χειροκίνητης και αυτόματης (αριστερά και δεξιά αντίστοιχα) εναλλαγής των δίσκων

 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η παραγωγή αρκετών χιλιάδων αντιγράφων, η οικονομικότερη και γρηγορότερη λύση είναι αυτή της μαζικής παραγωγής του με ειδική γυάλινη πρέσα, όπως συνηθίζεται για τους εμπορικούς δίσκους μουσικής, βίντεο και δεδομένων. Αυτού του είδους η παραγωγή απαιτεί πανάκριβο εξοπλισμό και για το λόγω αυτό είναι διαθέσιμη σαν υπηρεσία από πολλές εταιρίες του χώρου.

  otp424

 

Πέραν της αντιγραφής των δεδομένων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης σε διάφορα αποθηκευτικά μέσα, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε με αυτά φυσικά αντίγραφα του ψηφιοποιημένου θέματος. Αυτό είναι εφικτό κάνοντας χρήση συσκευών τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι οποίες είναι ικανές να μετατρέψουν ένα ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο σε ένα πραγματικό /απτό αντικείμενο.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια εφαρμογή η οποία πηγάζει από τη βιομηχανική κατασκευή πρωτότυπων μηχανολογικών προϊόντων, σχεδιασμένα εξ’ολοκλήρου σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσω των συσκευών τρισδιάστατης εκτύπωσης, κατέστη εφικτή η κατασκευή λειτουργικών πρωτοτύπων, των οποίων η μορφή διαφέρει ελάχιστα από αυτή των σχεδίων. Όσον αφορά τις πολιτιστικές εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής, η πιο κοινότυπη από όλες είναι αυτή της δημιουργίας πιστών αντιγράφων κάποιου θέματος υπό οποιαδήποτε κλίμακα. Επίσης άλλη μια εφαρμογή της είναι η κατασκευή προστατευτικών θηκών για μοναδικά εύθραυστα αντικείμενα, όπως αρχαία χειροτεχνήματα ανεκτίμητης αξίας, τα οποία πρέπει να μεταφερθούν συσκευασμένα.

Η υλοποίηση των άυλων δεδομένων είναι εφικτή με δύο τελείως διαφορετικές μεθόδους, την τρισδιάστατη εκτύπωση και την τρισδιάστατη λάξευση. Η διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δύο μεθόδων υλοποίησης έγκειται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται το υλικό αντίγραφο των τρισδιάστατων δεδομένων, αφού κατά την τρισδιάστατη εκτύπωση το μοντέλο χτίζεται από το μηδέν σε πολλά στρώματα το ένα πάνω από το άλλο, ενώ κατά την τρισδιάστατη λάξευση το μοντέλο λαξεύεται κυριολεκτικά στο πρωτογενές υλικό.

Δημοσκοπήσεις

Ποία είναι η κλίμακα μεγέθους των θεμάτων που επιθυμείτε να ψηφιοποιήσετε;

Αποτελέσματα

Online χρήστες

Έχουμε 5 επισκέπτες σε σύνδεση
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2024 Elxis.org. All rights reserved.