13/12/2007
Αρχαίο Θέατρο Θάσου

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Σε φυσική κοιλότητα του λόφου κοντά στο βορειοανατολικό τείχος κατάλοιπα του αρχαίου Θεάτρου μαρτυρούν την ανοικοδόμησή του τον 5ο αι.π.Χ.

Ο Θάσιος Λυσίστρατος στις αρχές του 3ου αι.π.Χ κατασκευάζει τη σκηνή με μαρμάρινη πρόσοψη και το προσκήνιο με 12 δωρικούς κίονες και δωρικό διάζωμα. Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια (31π.Χ.-324μ.Χ.) ανακαινίζονται η ορχήστρα και τα ειδώλια, σε ορισμένα από τα οποία σώζονται χαραγμένα τα ονόματα των ατόμων που είχαν κρατημένες θέσεις. Κατά τον 1ο αι.μ.Χ. το θέατρο διαμορφώνεται για να δεχτεί θηριομαχίες και αγώνες μονομαχιών, η ορχήστρα μετατρέπεται σε αρένα και το προσκήνιο διακοσμείται με παραστάσεις θεών και ηρώων.

Το θέατρο της Θάσου σήμερα χρησιμοποιείται για θεατρικές παραστάσεις.

Βιβλιογραφία:

1.Γερακούδης Σ., «Η ιστορία της Θάσου», Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Ομάδα, 1986, σελ.102-103
2.Αξιώτης Π., «Η Θάσος», Θεσσαλονίκη:1953, σελ.62-63
3.Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, «Οδηγός της Θάσου», Αθήνα: Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, 1974, σελ.61-65
4.Τουράτσογλου Ι., Μακεδονία. Ιστορία-Μνημεία-Μουσεία, Πλήρης οδηγός με χάρτες και σχέδια, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, 1995, σελ.390
5.Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μακεδονία, Αθήνα, 1997, σελ.138
6.«Θάσος», Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή, Αθήνα, 1997 σελ.116
7.Μπόνιας Ζ.-Marc J.Y., « Το Αρχαίο Θέατρο της Θάσου. Ολοκλήρωση της ανασκαφής-Έναρξη της αναστήλωσης.», ΑΕΜΘ 10Β (1996), Θεσσαλονίκη 1997, σς.795-812


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.